Vodovody a kanalizace

Úvod

     Rozvody vodovodu a kanalizace jsou nezbytnou součástí každého bytu. Při rekonstrukci bytu by měla vždy být provedena důkladná kontrola vodovodních rozvodů a kanalizace a následně případná výměna rozvodů nebo jejich úprava. Rozsah instalací se samozřejmě liší dle velikosti a uspořádání konkrétního bytu. Z tohoto důvodu tento článek spíše poukazuje na nutnost realizace vodoinstalatérských prací při rekonstrukci bytu.

Stoupací (svislé) rozvody vodovodu a kanalizace

     Svislé rozvody vodovodu a kanalizace v bytových objektech jsou většinou definovány jako součást společných prostor domu. Z právního hlediska by se do těchto rozvodů mělo zasahovat pouze se souhlasem zástupce majitele domu (představenstovo družstva, SVJ, majitel domu, správce domu atp.).

     Při rekonstrukci koupelny, WC, kuchyně nebo jiného prostoru, kterým prochází stoupací rozvod vodovodu nebo kanalizace by měl být nejdříve zmapován technický stav tohoto rozvodu. Je-li tento rozvod proveden nově (většinou v plastu), doporučuje se kontrola napojení odboček a také fixace rozvodu ke stavebním částem domu. Bude-li však při prohlídce zjištěno, že je tento rozvod proveden ze starého potrubí, které vykazuje vady a životnost rozvodu se blíží ke konci, důrazně doporučujeme provést při rekonstrukci bytu náhradu tohoto rozvodu rozvodem novým. Z principu je však vhodné výměnu realizovat způsobem, kdy je měnen rozvod v řezu celého bytu a nový rozvod je napojen v bytě pod a nad rekonstruovaným bytem. Znamená to součinnost sousedů, kteří mohou vyžadovat za možnost napojení nového rozvodu na starý v jejich bytech finanční kompenzaci za způsobené omezení při provádění prací. Výhodou je pak při následné výměně stoupacích rozvodů v celém domě minimální nebo žádné poškození již rekonstruovaného bytu.

Vodorovné rozvody vodovodu a kanalizace

     Vodorovné rozvody vodovodu a kanalizace jsou většinou administrativně chápány jako nedílná součást bytové jednotky. U vodovodu tento rozvod začíná za bytovým uzávěrem a vodoměrem. U kanalizace je jako začátek chápána první tvarovka za odbočkou ze stoupacího rozvodu.

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 6 hostů a žádný člen

  • Počasí Praha +

    Radar bouřky
  • 1